มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

03/01/2563 : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ นายกสมาคมฯ

18/03/2563 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการที่ผ่านมา อนุมัติรายได้รายจ่าย งบดุล ปี 2562 และอนุมัติงบประมาณปี 2563 เลือกกรรมการสมาคมที่หมดวาระ

05/06/2563 : ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

31/07/2563 : ทำบุญสำนักงานสมาคม

เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ ดำเนินกิจการสมาคม รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการทุกฝ่าย

16/03/2564 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

15/07/2564 : เคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม


ประกาศ

  • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน ธันวาคม 2564 , 03/12/2564
  • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน พฤศจิกายน 2564 , 03/12/2564
  • รับสมัครสมาชิก สพค. , 29/07/2564

  • ประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครทายาทของสมาชิก ส.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม , 23/05/2562
  • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561
  • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. , 18/01/2561

  •