สพค.ชม.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

สารจากผู้จัดการ

ส.พ.ค.เชียงใหม่ , วันที่ 2022-04-04 19:51:43

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว , วันที่ 2020-10-15 20:40:26

การเก็บเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน , วันที่ 2020-03-09 16:16:11

ข่าวสารกิจกรรม

23/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิกถึงแก่กรรม

20 พฤษภาคม 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปเคารพศพและวางหรีดไว้อาลัย นางกฤษณษ เขื่อนเพชร อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต นางกฤษณา เขื่อนเพชร อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 1 สมาชิกถึงแก่กรรม ณ วัดเจย์ดีหลวงฯ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

19/05/2565 : ประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และเลือกกรรมการที่ครบวาระ ณ ห้องเอราวัณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีสมาชิกมาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๗ คน โดยมีนายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ นายกสมาคมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมสำเร็จด้วยดีทุกประการ จึงขอขอบคุณมวลสมาชิกที่มาประชุมมา ณ โอกาสนี้

06/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

6 พฤษภาคม 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ สมาชิกถึงแก่กรรม นายจำรูญ พลอยแดง อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลางชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยเหตุภาวะหัวใจขาดเลือด โดยมีนายนายมานพ พลอยแดง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงิน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลอยแดง มา ณ โอกาสนี้

06/05/2565 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.พ.ค.เชียงใหม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา การขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ การขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลือกคณะกรรมการที่ครบวาระ เพื่อดำเนินกิจการสมาคมต่อไป

06/05/2565 : ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ นายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่เมือง และเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

06/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิกถึงแก่กรรม

นายเจคย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิก ส.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม


ประกาศ

 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน พฤษภาคม 2565 , 03/05/2565
 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน เมษายน 2565 , 03/05/2565
 • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน พฤษภาคม 2565 , 03/05/2565
 • รับสมัครสมาชิก สพค. , 29/07/2564
 • ประชาสัมพันธ์

 • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561
 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. , 18/01/2561
 • สาระน่ารู้

 • วันเข้าพรรษา ๖๔.
 • วันมาฆบูชา.
 • ดอกไม้ประจำชาติในอาเซี่ยน.
 • สถานพยาบาลทางราชการที่เข้ำร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง.
 • ติดต่อเรา

  122 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่ , spkcm01@hotmail.com , Admin