สพค.ชม.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
ทำการแทนนายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

สารจากผู้จัดการ

ข้อมูลจำนวนสมาชิก การจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ , วันที่ 2022-11-25 16:38:18

การรักษาสถานภาพสมาชิก , วันที่ 2022-11-24 11:41:10

การสิ้้นสุดสมาชิกภาพ ส.พ.ค. , วันที่ 2022-11-01 12:12:46

ส.พ.ค.เชียงใหม่ , วันที่ 2022-04-04 19:51:43

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว , วันที่ 2020-10-15 20:40:26

การเก็บเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน , วันที่ 2020-03-09 16:16:11

ข่าวสารกิจกรรม

21/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายดวงดี คำดา อายุ 94 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมี นางสาววันพญา คำดา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

18/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายดวงดี มณีจักร อายุ 91 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ โดยมี นางสุพร ไชยวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

18/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางเฉลียว อารีวงศ์ อายุ 87 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางปิยนุช ทินวา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

17/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางสมหมาย มาทฤทธิ์ อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมี นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

17/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายอุ่นใจ วรรณลังกา อายุ 97 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยไตวาย โดยมี นางสมร ต๊ะคำ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

12/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม พ.อ.ชัยวัฒน์ ฉัตรทอง อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยมี นางประนอม ฉัตรทอ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

ติดต่อเรา

122 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่ , spkcm01@hotmail.com , Admin