สพค.ชม.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

สารจากผู้จัดการ

ข้อมูลจำนวนสมาชิก การจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ , วันที่ 2022-11-25 16:38:18

การรักษาสถานภาพสมาชิก , วันที่ 2022-11-24 11:41:10

การสิ้้นสุดสมาชิกภาพ ส.พ.ค. , วันที่ 2022-11-01 12:12:46

ส.พ.ค.เชียงใหม่ , วันที่ 2022-04-04 19:51:43

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว , วันที่ 2020-10-15 20:40:26

การเก็บเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน , วันที่ 2020-03-09 16:16:11

ข่าวสารกิจกรรม

01/12/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

1 ธันวาคม 2565 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ อุปนายกฯรักษาการนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ และผู้จัดการสมาคมฯ ได้ไปเคารพศพและวางหรีดไว้อาลัยสมาชิกถึงแก่กรรม นายดุสิต ไชยประเสริฐ อายุ 78 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางบุษบา ไชยประเสริฐ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้) ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

29/11/2565 : รับเงินค่าจ้ดการศพ

29 พฤศจิกายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายคุณ โล่ห์ติวิกุล อายุ 89 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมี นางเตือนใจ โล่ห์ติวิกุล เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

24/11/2565 : ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่มาเยี่ยม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะในฐานะนายทะเบียนประจำท้องที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารและดำเนินกิจการสมาคม พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสมาคมด้วย จึงขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

24/11/2565 : รับเงินค่าจัดการศพ

24 พฤศจิกายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าพวงหรีดและพิธีกรรมทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นายเสมอ มาซอย อายุ 72 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นายวิทยา มาซอย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

24/11/2565 : รับเงินค่าจัดการศพ

24 พฤศจิกายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายมนัสนันท์ แก้วประเสริฐ อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี น.ส.บุณฑริกา แก้วประเสริฐ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

16/11/2565 : รับเงินค่าจัดการศพ

16 พฤศจิกายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าพวงหรีดและพิธีกรรมทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุรศักดิ์ พวงรัตน์ อายุ 64 ปี สังกัดสพป.ชม.เขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยความมะเร็งปอด โดยมี นางดวงนภา เตปา เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

ติดต่อเรา

122 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่ , spkcm01@hotmail.com , Admin