สพค.ชม.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม
นายพงษ์ชัย คำเมรุ
ผู้จัดการสมาคม

สารจากผู้จัดการ

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว , วันที่ 2020-10-15 20:40:26

การเก็บเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน , วันที่ 2020-03-09 16:16:11

ข่าวสารกิจกรรม

15/07/2564 : เคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

16/03/2564 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

31/07/2563 : ทำบุญสำนักงานสมาคม

เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ ดำเนินกิจการสมาคม รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการทุกฝ่าย

05/06/2563 : ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

18/03/2563 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการที่ผ่านมา อนุมัติรายได้รายจ่าย งบดุล ปี 2562 และอนุมัติงบประมาณปี 2563 เลือกกรรมการสมาคมที่หมดวาระ

03/01/2563 : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ นายกสมาคมฯประกาศ

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสมาคม , 25/01/2565
 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน ธันวาคม 2564 , 28/12/2564
 • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม 2565 , 28/12/2564
 • รับสมัครสมาชิก สพค. , 29/07/2564
 • ประชาสัมพันธ์

 • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561
 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. , 18/01/2561
 • สาระน่ารู้

 • วันเข้าพรรษา ๖๔.
 • วันมาฆบูชา.
 • ดอกไม้ประจำชาติในอาเซี่ยน.
 • สถานพยาบาลทางราชการที่เข้ำร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง.
 • ติดต่อเรา

  122 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่ , spkcm01@hotmail.com , Admin