ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศธ.ชม.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.

เปิดรับสมัครสมาชิก(เป็นกรณีพิเศษ)
การรับสมัครสมาชิก(สมทบ)
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2553
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2554
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2555
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2556
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2557
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2558
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2559
ข้อมูลสถิติการถึงแก่กรรมของสมาชิกปี 2560
การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านั้น...สำคัญไฉน ?
ใคร? คือผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ส.พ.ค.
การขอระบุ เปลี่ยนแปลงการระบุทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน
การดำเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ และที่มาของคณะกรรมการ ส.พ.ค.
122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
E-mail : spkcm122@cmtca.or.th