ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม

พงษ์ชัย คำเมรุ
ผู้จัดการ
พนักงานสมาคม

ดู ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เงินสงเคราะห์
เดือน มกราคม 2561
จำนวน 345 บาท

เงินสงเคราะห์
เดือน ธันวาคม 2560
จำนวน 255 บาท

ยอดหัก (บำนาญ)
เดือนธันวาคม2560
ข้อมูลรายการรับ-จ่าย
บำนาญ สพป.ชม.1 ประจำเดือน

ดูข้อมูล
สมาชิก ส.พ.ค.

ดูข้อมูล
สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.

webmaster
ning_b_9@hotmail.com
Supervisor
kummaruphongchai@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
e-mail : spkcm01@hotmail.com