ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม
 

พงษ์ชัย คำเมรุ
ผู้จัดการ
 
พนักงานสมาคม

ดูข้อมูลสมาชิก ส.พ.ค.ได้ที่นี่

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...สมาคม...
 
 
๑๒๒ ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี(วงแหวนรอบสอง)
 
หน้าศูนย์ราชการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
 
โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๐๓๔๗ แฟกซ์ ๐ ๕๓๒๑ ๑๙๘๕
 
อีเมล spkcm122@cmtca.or.th
 
 
 
 
สมัครได้ไม่ยากเลย;
 
เพียงแต่นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ใบรับรองแพทย์
 
พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม และค่าสมัครสมัคร
 
ไปที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม
 
(ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)
 
ตามที่อยู่ดังที่กำหนดไว้นี้
 
ท่านก็จะได้เป็นสมาชิก ส.พ.ค.แล้ว
 
 
 
 
 
 
ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
สมัครวันนี้ จะดีในวันหน้า
 
คู่สมรส บุตร บิดา มารดา, พี่ น้อง, ปู่ ย่า ตา ยาย, ลุง ป้า น้า อา
ก็สมัครได้
 
เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
 
เพื่อครอบครัว และลูกหลานต่อไป
 
 
 
 
 

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
E-mail : spkcm122@cmtca.or.th