ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมล้านช้าง สพป.ชม.1 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ดำหัวปี๋ใหม่นายกสมาคม ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมาคม

บริการสมาชิก

ประชุมกรรมการประจำเดือน

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
e-mail : spkcm01@hotmail.com