ประชุมสัมมนาประจำปี 2562

Admin 01 มีนาคม 2562

ส.พ.คต.เชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2462

Untitled Document Untitled Document