ฌคป.ศึกษาดูงาน

Admin 13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชชียงใหม่( ฌ.ค.ป.) มาศึกษาดูงานการบริหาร และการดำเนินกิจการของ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

Untitled Document Untitled Document