หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข้อบังคับ
ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
จักรพันธ์ ศิริ
ถวิล นนทะธรรม
สินีพร ศรีจันทร์
ปรีชา ศุภกาญจนพันธ์
พิทักษ์์ จันทโรทัย
เจตต์ สะสะรมย์
มงคล พุทธัง
อนันต์ กันนาง
ภิรมณ์ อ่ำเอี่ยม
จิรเมธ จันทรบูรณ์
สุภาภรณ์ อินทนา
พิมพ์ใจ มณีวรรณ์
บรรยงค์ สมฤทธิ์
ประยุทธ กันธรรม
วิชาญ เงินถา
มนตรี โกฎิแก้ว
แสวง อุดม
ขจร กาพย์ไชย
ศรีอนงค์ ใคร้มา
นวล จันทร์สะอาด
สุเทพ สมพวง
มานิตย์ ขันธสีมา
       
122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
e-mail : spkcm122@cmtca.or.th